กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร

โดย ธนัญชนก แก้วทุ่น

แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม 09/01/2011

แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม

 

กรุงธนบุรี . [ออนไลน์] . เข้าถึงได้จาก http://baanjomyut.com/76province/thonburi.html    สืบค้นเมื่อ 18  ธันวาคม 2553.

 

กรุงธนบุรีศรีพระมหาสมุทร. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก http://www.bp-smakom.org/BP_School/    Social/kung-ten-buri.htm  สืบค้นเมื่อ 18 ธันวาคม 2553.

 

ประวัติกรุงธนบุรี . [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก http://www.wangdermpalace.org/thonburi/  in dex_thai.html     สืบค้นเมื่อ 18 ธันวาคม 2553.

ศาสนสถานที่สำคัญในสมัยธนบุรี, มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม กองทัพเรือ  นิธิ  เอียวศรีวงศ์. หน้า 61.

 

จรรยา ประชิตโรมรัน. (2548). สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช. สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย. หน้า 55.

 

 

 

Advertisements
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s